Công dân xã Quỳnh Nguyên tích cực thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử
Ngày 13/04/2023

Công dân xã Quỳnh Nguyên tích cực thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử

Media/95_QuynhNguyen/FolderFunc/202304/Images/t1-20230413085432-e.jpg
Một số hình ảnh thực hiện cài đặt tài khoản VNeID sáng ngày 13/4/2023 tại UBND xã Quỳnh Nguyên
Media/95_QuynhNguyen/FolderFunc/202304/Images/t2-20230413085448-e.jpg
Media/95_QuynhNguyen/FolderFunc/202304/Images/t3-20230413085504-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 199
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác