Thanh niên Quỳnh Nguyên thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2023
Ngày 06/04/2023

Thanh niên Quỳnh Nguyên thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 năm 2023

Căn cứ luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của chính phủ quy định trình tự thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong hời gian đăng ký, khám tuyển, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Quyết định số 1382/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 của bộ trưởng bộ quốc phòng về công bố thủ tục hành chính đăng ký nghĩa vụ quân sự; Thực hiện kế hoạch số 299 ngày 20/3/2023 của ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ về việc đăng ký nghĩa vụ lần đầu đối với nam công dân đủ 17 tuổi trong năm 2023.

Sáng ngày 06/4/2023, tại hội trường UBND xã, ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã tổ chức buổi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự mà chưa đăng ký. Đây là cơ sở cho việc quản lý về số lượng, chất lượng, nhằm đảm bảo cho nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có hiệu quả và đảm bảo công bằng, công khai, đúng nội dung, đúng đối tượng.

Do làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên về bổn phận, nghĩa vụ của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, đồng thời có sự giúp đỡ của các trường PTTH, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương lên đã có 61/61 đ/c nam thanh niên đăng ký NVQS đạt 100%. Phát huy truyền thống quê hương Quỳnh Nguyên anh hùng, từ nhiều năm nay nhiệm vụ tuyển quân đều đảm bảo chỉ tiêu nhà nước giao. Năm 2024 Quỳnh Nguyên chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân.

Media/95_QuynhNguyen/FolderFunc/202304/Images/tu-3-20230406034759-e.jpg
Media/95_QuynhNguyen/FolderFunc/202304/Images/tu-2-20230406034636-e.jpg

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 232
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác