1. Hội đồng nhân dân
  • Trần Xuân Thuẫn

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0987510152

  • Khổng Văn Xe

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0369532396

  1. Ủy ban nhân dân
   • Hoàng Đình Hoành

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0986496378

   • Đoàn Văn Huân

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0974106912

   1. Công chức tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Văn Trâm

     Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

     SĐT: 0985418133

    • Trần Văn Quân

     Chức vụ: Tư pháp

    1. Công chức văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Văn Sửu

      Chức vụ: Văn hóa – thể thao- du lịch

      SĐT: 0904385911

     1. Công an xã
      • Đoàn Huy Hoàng

       Chức vụ: Trưởng công an xã

       SĐT: 0943296056

      • Nguyễn Phú Cầu

       Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

       SĐT: 0983.615.914

      • Hoàng Thị Kim Oanh

       Chức vụ: Cán bộ

      • Đào Đình Hưng

       Chức vụ: Cán bộ

     2. Công chức địa chính - xây dựng
      • Hoàng Văn Quang

       Chức vụ: Địa chính xây dựng - GTCT

       SĐT: 0978887020

      • Nguyễn Văn Tuyển

       Chức vụ: Địa chính đất đai – môi trường

       SĐT: 0966513345

     3. Công chức văn phòng – thống kê
      • Nguyễn Thị Mỹ Linh

       Chức vụ: Văn phòng UBND

       SĐT: 0974076271

      • Đoàn Thị Trang

       Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy- thống kê

       SĐT: 0396802391

     4. Trạm y tế xã
      • Lê Thị Dung

       Chức vụ: Trưởng trạm y tế

       SĐT: 0973286081

      • Đoàn Văn Hiện

       Chức vụ: Phó trạm y tế

       SĐT: 0985827214

     5. BCH quân sự xã
      • Đoàn Ngọc Tú

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0936898516

     6. công chức tài chính - kế toán
      • Hoàng Thị Hương Giang

       Chức vụ: Tài chính – Kế toán

       SĐT: 0987539719

   2. Thôn Hải An
    • Trần Kế Tập

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0358662814

    • Trần Văn Đoài

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0399619758

    • Đoàn Tiến Dũng

     Chức vụ: Phó trưởng thôn- Phó bí thư chi bộ

     SĐT: 0356755350

    1. Thôn Trình Uyên
     • Vương Đức Quỳnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0789049571

     • Vương Văn Thìn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0396573094

     • Nguyễn Văn Hoanh

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Phó trưởng thôn

      SĐT: 0982513479

    2. Thôn Phương Quả Đông
     • Nguyễn Ngọc Vĩnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0366070608

     • Khổng Văn Thứ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0987317294

     • Đoàn Văn Điểu

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0382750397

    3. Thôn Phương Quả Nam
     • Nguyễn Ngọc Huỳnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0989075690

     • Phạm Bá Ngọ

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0335200103

     • Đinh Cao Tư

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0984757724

    4. Thôn Quang Trung
     • Phạm Văn Đồng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0973307945

     • Đoàn Thị Lan

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

      SĐT: 0981247568

     • Đoàn Kim Biên

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0383703566


 1. Sơ đồ các đoàn thể chính trị
  • Hoàng Văn Hóa

   Chức vụ: Chủ tịch hội CCB xã

  • Khổng Thị Huệ

   Chức vụ: Chủ tịch hội Phụ nữ xã

  • Nguyễn Thanh Tùng

   Chức vụ: Bí thư đoàn Thanh niên

  • Nguyễn Văn Tuyên

   Chức vụ: Chủ tịch hội Nông dân xã

  • Nguyễn Văn Luấn

   Chức vụ: Chủ tịch hội người cao tuổi